جستجو در دانلود فیلم ها و انیمیشن جدید و قدیمی و سریال های خارجی و ایرانی:

×

تبلیغات

    [-Text1-]

آرشیو

درباره ما

    دانلود فیلم ها و انیمیشن جدید و قدیمی و سریال های خارجی و ایرانی
    ما برای شما فیلم ها و انیمیشن ها و سریال های خارجی و ایرانی قدیمی و جدید را گذاشتیم امیدوارم از سایتمان خوشتان بیاید به کانال ما هم بپیوندیدhttps://t.me/movie80channel

جستجو

تبلیغات

[-Text2-]

نویسنده : ماهبد ملکپور بازدید :986
دانلود سریال مظنون Person of Interest با دوبله فارسی

تاريخ ارسال:پنجشنبه 16 شهريور 1396 ساعت: 11:55
دانلود سریال مظنون Person of Interest با دوبله فارسی

دانلود سریال مظنون Person of Interest قسمت 01 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 754 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 1080p – 
حجم: 754 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 433 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 720p – 
حجم: 433 مگابایت

دانلود سریال مظنون Person of Interest قسمت 02 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 688 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 1080p – 
حجم: 766 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 392 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 720p – 
حجم: 403 مگابایت

دانلود سریال Person of Interest قسمت 03 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 687 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 1080p – 
حجم: 687 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 392 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 720p – 
حجم: 392 مگابایت

دانلود سریال Person of Interest قسمت 04 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 614 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 1080p – 
حجم: 614 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 334 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 720p – 
حجم: 334 مگابایت

دانلود سریال Person of Interest قسمت 05 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 629 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 1080p – 
حجم: 629 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 364 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 720p – 
حجم: 364 مگابایت

دانلود سریال Person of Interest قسمت 06 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 630 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 1080p – 
حجم: 630 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 344 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 720p – 
حجم: 344 مگابایت

دانلود سریال Person of Interest قسمت 07 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 667 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 1080p – 
حجم: 667 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 382 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 720p – 
حجم: 382 مگابایت

دانلود سریال Person of Interest قسمت 08 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 667 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 1080p – 
حجم: 667 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 370 مگابایت
 دانلود با لینک کمکی و کیفیت 720p – 
حجم: 370 مگابایت

دانلود سریال Person of Interest قسمت 09 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 619 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 619 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 354 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 354 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 10 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 613 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 613 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 349 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 349 مگابایت

دانلود سریال مظنون Person of Interest

دانلود سریال Person of Interest قسمت 11 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 670 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 670 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 372 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 372 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 12 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 637 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 637 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 357 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 357 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 13 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 682 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 682 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 383 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 383 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 14 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 668 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 668 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 377 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 377 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 15 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 670 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 670 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 377 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 377 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 16 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 680 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 680 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 382 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 382 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 17 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 687 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 687 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 387 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 387 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 18 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 638 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 638 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 356 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 356 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 19 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 657 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 657 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 373 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 373 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 20 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 637 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 637 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 362 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 362 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 21 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 634 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 634 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 353 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 353 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 22 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 688 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 688 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 400 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 400 مگابایت

 

دانلود سریال Person of Interest قسمت 23 با دوبله فارسی

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 652 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p – 
حجم: 652 مگابایت

 دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 364 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p – 
حجم: 364 مگابایت

 منبع: سایت movie80

مشاهده تگ ها:
بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغ

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

تبلیغ

[-Text3-]

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 260
کل نظرات کل نظرات : 3
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا تعداد اعضا : 5

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 142
بازدید دیروز بازدید دیروز : 790
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 5
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 32
آي پي امروز آي پي امروز : 25
آي پي ديروز آي پي ديروز : 99
بازدید هفته بازدید هفته : 142
بازدید ماه بازدید ماه : 12,751
بازدید سال بازدید سال : 81,261
بازدید کلی بازدید کلی : 708,471

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 3.238.250.105
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : دوشنبه 30 فروردین 1400

نظرسنجي

سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد