جستجو در دانلود فیلم ها و انیمیشن جدید و قدیمی و سریال های خارجی و ایرانی:

×

تبلیغات

    [-Text1-]

آرشیو

درباره ما

    دانلود فیلم ها و انیمیشن جدید و قدیمی و سریال های خارجی و ایرانی
    ما برای شما فیلم ها و انیمیشن ها و سریال های خارجی و ایرانی قدیمی و جدید را گذاشتیم امیدوارم از سایتمان خوشتان بیاید به کانال ما هم بپیوندیدhttps://t.me/movie80channel

جستجو

تبلیغات

[-Text2-]

نویسنده : ماهبد ملکپور بازدید :603
دانلود سریال گسل

تاريخ ارسال:جمعه 17 شهريور 1396 ساعت: 18:41
دانلود سریال گسل

 

دانلود سریال گسل

 

دانلود قسمت 1 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 19 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 1 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 19 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 2 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 20 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 2 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 20 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 3 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 21 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 3 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 21 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 4 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 22 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  250 مگابایت

دانلود قسمت 4 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 22 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 125 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 5 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 23 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 5 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 23 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 6 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 24 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  250 مگابایت

دانلود قسمت 6 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 24 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 125 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 7 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 25 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 7 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 25 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 8 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 26 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  250 مگابایت

دانلود قسمت 8 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 26 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 125 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 9 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 27 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 9 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 27 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 10 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 28 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 10 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 28 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 11 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 29 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 11 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 29 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 12 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 31 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 12 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 31 مرداد) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 13 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 1 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  250 مگابایت

دانلود قسمت 13 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 1 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 125 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 14 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 2 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  350 مگابایت

دانلود قسمت 14 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 2 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 175 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 15 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 3 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  350 مگابایت

دانلود قسمت 15 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 3 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 175 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 16 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 4 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 16 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 4 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 17 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 5 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 17 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 5 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 18 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 7 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 18 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 7 شهریور) 

لینک مستقیم uploadBoy Upera

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 19 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 8 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم:  350 مگابایت

دانلود قسمت 19 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 8 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم: 175 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 20 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 9 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 20 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 9 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 21 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 10 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم:  350 مگابایت

دانلود قسمت 21 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 10 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم: 175 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 22 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 11 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم:  300 مگابایت

دانلود قسمت 22 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 11 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم: 150 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 23 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 12 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم:  350 مگابایت

دانلود قسمت 23 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 12 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم: 175 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 24 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 13 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم:  350 مگابایت

دانلود قسمت 24 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 13 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم: 175 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 25 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 14 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم:  350 مگابایت

دانلود قسمت 25 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 14 شهریور) 

لینک مستقیم

حجم: 175 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 26 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 15 شهریور) 

لینک مستقیم لینک مستقیم 2

حجم:  250 مگابایت

دانلود قسمت 26 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 15 شهریور) 

لینک مستقیم لینک مستقیم 2

حجم: 125 مگابایت

=====================================

دانلود قسمت 27 سریال گسل کیفیت 720p  ( تاریخ 16 شهریور) 

لینک مستقیم لینک مستقیم 2

حجم:  250 مگابایت

دانلود قسمت 27 سریال گسل کیفیت 480p  ( تاریخ 16 شهریور) 

لینک مستقیم لینک مستقیم 2

حجم: 125 مگابایت

مشاهده تگ ها:
بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغ

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

تبلیغ

[-Text3-]

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 260
کل نظرات کل نظرات : 3
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 4
تعداد اعضا تعداد اعضا : 5

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 271
بازدید دیروز بازدید دیروز : 790
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 10
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 32
آي پي امروز آي پي امروز : 28
آي پي ديروز آي پي ديروز : 99
بازدید هفته بازدید هفته : 271
بازدید ماه بازدید ماه : 12,880
بازدید سال بازدید سال : 81,390
بازدید کلی بازدید کلی : 708,600

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 3.238.250.105
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : دوشنبه 30 فروردین 1400

نظرسنجي

سایت ما رو چطور ارزیابی می کنین؟
ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد